என் காதல் உன்னோடு

என் காதல் உன்னோடு

Download Image Download Output
மதிப்பிடு starstarstarstarstar [0 மதிப்பிடு , 0 வாக்குகள், 1074 பார்வைகள் ]
இந்த வாழ்த்து அட்டையை உங்கள் நண்பர்களுக்கு அனுப்ப

தொடர்புடைய இ கார்ட்ஸ்

இனிய ரோஜா...
காதலில் விழுந்தேன்...
பிரிவு காதல்...
காதல்
காதல் தோல்வி...
உன் நினைவில்...
காதலில் விழுந்தேன்...
திருவள்ளுவர் தினம்...