பிரபலமான வாழ்த்து அட்டைகள்

காதலில் விழுந்தேன்... (2)
இந்த நாள்... (2)
இனிய ஞாயிறு... (2)
பொங்கல் 2015 (2)
இனிய மழை... (2)
நான் உன்னை... (2)
பக்ரீத் (2)
இனிய தீப... (2)
காணும் பொங்கல்... (2)
தமிழ் சொந்தங்களுக்கு... (2)
உழவர் திருநாள்... (2)
கல்யாண நாள்... (2)
அம்மா என்றாலே... (2)
இனிய பிறந்த... (2)
மகனுக்கு பிறந்தநாள்... (2)
உலக தமிழர்களுக்கு... (2)

மிகவும் பிரபலமான வாழ்த்து அட்டைகள். இந்த வாழ்த்துக்களை உங்கள் நண்பர்களிடமும், உறவினர்களிடமும் பகிர்ந்துகொள்வதற்காக இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.