பிரபலமான வாழ்த்து அட்டைகள்

தீபாவளி (29)
பொங்கல் (19)
தமிழ் புத்தாண்டு... (17)
தீபாவளி (16)
புத்தாண்டு (16)
உழவர் திருநாள்... (15)
விநாயகர் சதுர்த்தி... (14)
ஆங்கிலப் புத்தாண்டு... (10)
தீபாவளி (10)
தமிழ் வருட... (8)
யுகாதி (8)
புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்... (7)
திருமண நாள்... (7)
தந்தையர் தினம்... (7)
பொங்கல் (6)
புத்தாண்டு 2014... (5)

மிகவும் பிரபலமான வாழ்த்து அட்டைகள். இந்த வாழ்த்துக்களை உங்கள் நண்பர்களிடமும், உறவினர்களிடமும் பகிர்ந்துகொள்வதற்காக இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.