இனிய ரோஜா தினம் (Happy Rose Day)

இனிய ரோஜா தினம் (Happy Rose Day)
இனிய ரோஜா தினம் ..
Download Image Download Output
மதிப்பிடு starstarstarstarstar [0 மதிப்பிடு , 0 வாக்குகள், 1211 பார்வைகள் ]
இந்த வாழ்த்து அட்டையை உங்கள் நண்பர்களுக்கு அனுப்ப

தொடர்புடைய இ கார்ட்ஸ்

என் இதயம்...
இனிய காதலர்...
பிரிவு காதல்...
காதல்
காதல் தோல்வி...
உன் நினைவில்...
நான் உன்னைக்...
காதலில் விழுந்தேன்...