உன் நினைவில் (Thinking Of You)

உன் நினைவில் (Thinking Of You)
சில்லென்ற உன் நினைவில் நான்... இனிய காதலர் தின நல்வாழ்த்துக்கள்....
Download Image Download Output
மதிப்பிடு starstarstarstarstar [10 மதிப்பிடு , 2 வாக்குகள், 2083 பார்வைகள் ]
இந்த வாழ்த்து அட்டையை உங்கள் நண்பர்களுக்கு அனுப்ப

தொடர்புடைய இ கார்ட்ஸ்

என் இதயம்...
இனிய காதலர்...
பிரிவு காதல்...
காதல்
காதல் தோல்வி...
காதலில் விழுந்தேன்...
நான் உன்னைக்...