என் இதயம் உனக்காக துடிகின்றது (My Heart Beats For You)

என் இதயம் உனக்காக துடிகின்றது
என் இதயம் உனக்காக துடிகின்றது!!!
Download Image Download Output
மதிப்பிடு starstarstarstarstar [0 மதிப்பிடு , 0 வாக்குகள், 819 பார்வைகள் ]
இந்த வாழ்த்து அட்டையை உங்கள் நண்பர்களுக்கு அனுப்ப

தொடர்புடைய இ கார்ட்ஸ்

இனிய காதலர்...
என்றும் உன்னை...
உன் நினைவில்...
காதலில் விழுந்தேன்...
நான் உன்னைக்...
நான் உன்னை...
காதலில் விழுந்தேன்...