என்றும் உன்னை காதலிப்பேன் (Love You Forever)

Love You Forever in Tamil
என்றும் உன்னை காதலிப்பேன்
Download Image Download Output
மதிப்பிடு starstarstarstarstar [0 மதிப்பிடு , 0 வாக்குகள், 459 பார்வைகள் ]
இந்த வாழ்த்து அட்டையை உங்கள் நண்பர்களுக்கு அனுப்ப

தொடர்புடைய இ கார்ட்ஸ்

என் இதயம்...
இனிய காதலர்...
உன் நினைவில்...
காதலில் விழுந்தேன்...
நான் உன்னைக்...
நான் உன்னை...
காதலில் விழுந்தேன்...
பேஸ்புக் புத்தாண்டு...