உனக்காக என்றும் நான் இருபேன் (I Will Always Be There For You)

I Will Always Be There For You in Tamil
உனக்காக என்றும் நான் இருபேன்
Download Image Download Output
மதிப்பிடு starstarstarstarstar [0 மதிப்பிடு , 0 வாக்குகள், 528 பார்வைகள் ]
இந்த வாழ்த்து அட்டையை உங்கள் நண்பர்களுக்கு அனுப்ப

தொடர்புடைய இ கார்ட்ஸ்

என் இதயம்...
இனிய காதலர்...
உன் நினைவில்...
காதலில் விழுந்தேன்...
நான் உன்னைக்...
நான் உன்னை...
காதலில் விழுந்தேன்...
இனிய நாள்
சர்வதேச அடிமைகள்...