பிரிவு காதல் நட்பு (Love Friendship)

பிரிவு காதல் நட்பு (Love Friendship)
உன்னை வெறுத்தும் இல்லை விலகிச்செல்ல நினைத்தும் இல்லை
Download Image Download Output
மதிப்பிடு starstarstarstarstar [10 மதிப்பிடு , 2 வாக்குகள், 3547 பார்வைகள் ]
இந்த வாழ்த்து அட்டையை உங்கள் நண்பர்களுக்கு அனுப்ப

தொடர்புடைய இ கார்ட்ஸ்

என் காதல்...
இனிய ரோஜா...
காதல்
காதல் தோல்வி...
உன் நினைவில்...
காதலில் விழுந்தேன்...
காதலில் விழுந்தேன்...