காதல் (Love)

காதல் (Love)
நீ மறந்து போன நியாபகம் நான்
Download Image Download Output
மதிப்பிடு starstarstarstarstar [5 மதிப்பிடு , 1 வாக்குகள், 3155 பார்வைகள் ]
இந்த வாழ்த்து அட்டையை உங்கள் நண்பர்களுக்கு அனுப்ப

தொடர்புடைய இ கார்ட்ஸ்

என் காதல்...
இனிய ரோஜா...
பிரிவு காதல்...
காதல் தோல்வி...
உன் நினைவில்...
காதலில் விழுந்தேன்...
காதலில் விழுந்தேன்...