காதல் தோல்வி (My Tears Are With You)

காதல் தோல்வி (My Tears Are With You)
உன் நினைவுகள் என் கண்ணீர் துளிகள்
Download Image Download Output
மதிப்பிடு starstarstarstarstar [0 மதிப்பிடு , 0 வாக்குகள், 2415 பார்வைகள் ]
இந்த வாழ்த்து அட்டையை உங்கள் நண்பர்களுக்கு அனுப்ப

தொடர்புடைய இ கார்ட்ஸ்

என் காதல்...
இனிய ரோஜா...
பிரிவு காதல்...
காதல்
உன் நினைவில்...
காதலில் விழுந்தேன்...