காலை வணக்கம் (Good Morning)

காலை வணக்கம்
காலை வணக்கம்
Download Image Download Output
மதிப்பிடு starstarstarstarstar [29 மதிப்பிடு , 6 வாக்குகள், 13298 பார்வைகள் ]
இந்த வாழ்த்து அட்டையை உங்கள் நண்பர்களுக்கு அனுப்ப

தொடர்புடைய இ கார்ட்ஸ்

அன்பான இனிய...
அனைவருக்கும் காலை...
பூக்களின் காலை...
மதிய வணக்கம்...
இனிய காலை...
காலை வணக்கம்...
இந்த நாள்...
காலை வணக்கம்...