காலை வணக்கம் (Good Morning)

காலை வணக்கம்
காலை வணக்கம்
Download Image Download Output
மதிப்பிடு starstarstarstarstar [25 மதிப்பிடு , 5 வாக்குகள், 8570 பார்வைகள் ]
இந்த வாழ்த்து அட்டையை உங்கள் நண்பர்களுக்கு அனுப்ப

தொடர்புடைய இ கார்ட்ஸ்

அன்பான இனிய...
அனைவருக்கும் காலை...
காலை வணக்கம்...
அழகான காலை...
மதிய வணக்கம்...
இந்த நாள்...
இனிய நாள்
மகிழ்ச்சியான நாள்...