பிடித்த வாழ்த்துக்கள் (Valthukkal)

பிரிவு காதல்... (10)
நியூ இயர் 2014 (10)
கிறிஸ்துமஸ் நியூ... (10)
காதலில் விழுந்தேன்... (10)
காலை வணக்கம்... (10)
நிச்சயதார்த்த வாழ்த்துக்கள்... (10)
அனைவருக்கும் தமிழ்... (10)
காணும் பொங்கல்... (9)
வாழ்த்துக்கள்... (8)
இனிய தமிழ்... (8)
வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள்... (7)
இனிய ஞாயிறு... (7)
மாலை வணக்கம்... (6)
சகோதரன் பிறந்தநாள்... (6)
தமிழ் புத்தாண்டு... (6)
தங்கைக்கு பிறந்தநாள்... (6)

அனைவருக்கும் மிகவும் பிடித்த வாழ்த்துக்கள் (Valthukkal). இந்த அழகிய வாழ்த்து மடல்களை உங்களுக்கு பிடித்தவர்களுக்கு அனுப்பி மகிழுங்கள்