பிடித்த வாழ்த்துக்கள் (Valthukkal)

காலை வணக்கம்... (25)
பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்... (22)
தீபாவளி (20)
பக்ரீத் (15)
நான் உன்னைக்... (15)
நன்றி (11)
விநாயகர் சதுர்த்தி... (11)
இனிய பிறந்த... (11)
மன்னிக்கவும்... (10)
தீபாவளி (10)
கிறிஸ்துமஸ்... (10)
பிரிவு காதல்... (10)
நியூ இயர் 2014 (10)
கிறிஸ்துமஸ் நியூ... (10)
காதலில் விழுந்தேன்... (10)
உன் நினைவில்... (10)

அனைவருக்கும் மிகவும் பிடித்த வாழ்த்துக்கள் (Valthukkal). இந்த அழகிய வாழ்த்து மடல்களை உங்களுக்கு பிடித்தவர்களுக்கு அனுப்பி மகிழுங்கள்