இலவச வாழ்த்துக்கள், இ கார்ட்ஸ் (Tamil Greetings, E Cards)

தோழிக்கு காதலர்...
காதலிக்கு காதலர்...
உன்னுடன் வாழ்வது...
அனைவருக்கும் இனிய...
குடியரசு தினம்...
இனிய குடியரசு...
அனைவருக்கும் குடியரசு...
இந்தியக் குடியரசு...
குடியரசு தின...
காணும் பொங்கல்...
பொங்கல் திருநாள்...
தை திருநாள்...
தமிழ் சொந்தங்களுக்கு...
தை திருநாள்...
தைப்பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்...
ஹாப்பி மாட்டு...

தமிழ் வாழ்த்து மடல்கள், இ கார்ட்ஸ் அனுப்பு (Send Free Tamil Greetings and E Cards)