இலவச வாழ்த்துக்கள், இ கார்ட்ஸ் (Tamil Greetings, E Cards)

வண்ணமயமான ஹோலி...
உங்களுக்கும் உங்கள்...
ஹோலி பண்டிகை...
தோழர்கள் அனைவருக்கும்...
அன்பு கணவருக்கு...
அனைவருக்கும் ரங்கபஞ்சமி...
செல்ல அம்மாவிற்கு...
அன்பு மனைவிக்கு...
மகளிர் தின...
அன்பு தோழிக்கு...
அன்பு தங்கைக்கு...
பெண்கள் தின...
என் உயிர்...
அன்பு மகளுக்கு...
அனைத்து பெண்மணிகளுக்கும்...
தோழிகள் அனைவருக்கும்...

தமிழ் வாழ்த்து மடல்கள், இ கார்ட்ஸ் அனுப்பு (Send Free Tamil Greetings and E Cards)