பிரபல இ கார்ட்ஸ்

போகி பண்டிகை... (800)
உழவர் திருநாள்... (500)
காணும் பொங்கல்... (300)
உழவர் திருநாள்... (100)

புதிய வாழ்த்து மடல்கள்

உலக தமிழர்களுக்கு...
தாய்த்தமிழ் உறவுகளுக்கு...
சிங்கள தமிழர்களுக்கு...
தமிழ் சித்திரை...

பிடித்த வாழ்த்துக்கள்

மனமார்ந்த திருமண... (26)
பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்... (25)
காலை வணக்கம்... (29)
என் இனிய... (15)

பண்டிகைகள் , விழாக்கள், சிறப்பு நிகச்சிகளுக்கான இலவச வாழ்த்து அட்டைகள், மடல்கள் மற்றும் இ கார்ட்ஸ் (Tamil Greetings, E Cards)