பிரபல இ கார்ட்ஸ்

போகி பண்டிகை... (800)
உழவர் திருநாள்... (500)
காணும் பொங்கல்... (300)
உழவர் திருநாள்... (100)

புதிய வாழ்த்து மடல்கள்

அன்னையர் தின...
அன்புத் தாயே...
அன்னையர் தின...
இனிய அன்னையர்...

பிடித்த வாழ்த்துக்கள்

பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்... (22)
காலை வணக்கம்... (25)
பக்ரீத் (15)
தீபாவளி (20)

பண்டிகைகள் , விழாக்கள், சிறப்பு நிகச்சிகளுக்கான இலவச வாழ்த்து அட்டைகள், மடல்கள் மற்றும் இ கார்ட்ஸ் (Tamil Greetings, E Cards)